Holon

Disseny i transició eco-social

Categories:

  • Recerca

  • Producció

  • Disseny d’esdeveniments

  • Serveis digitals​

Cooperativa de treball sense ànim de lucre que ofereix serveis de disseny per a les transicions ecosocials en quatre àmbits; disseny de producte circular, disseny de serveis centrats en l’experiència d’usuari, disseny de polítiques públiques i disseny de futurs, i en sectors com l’habitatge, l’energia, la mobilitat o l’alimentari.