Per un model econòmic solidari i redistributiu: no a les retallades socials, recolzem l’economia cooperativa!

 

Les cooperatives i entitats del moviment cooperativista de Sants, davant de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de la Llei Òmnibus, volem manifestar el nostre parer sobre els següents punts:

 

  • Ens oposem a que la implementació de la retallada del 10% de la despesa pressupostària es faci a càrrec de les àrees socials que garanteixen la cohesió i la solidaritat social.  Retallar drets socials és un error que pagarem car, econòmicament i humana.

 

  • Ens oposem a una reducció de 1.000 milions d’euros en Sanitat, que significarà tancar equipaments, empitjorarà les condicions laborals dels professionals del sector i agreujarà la ja de per si precària atenció sanitària de la població.

 

  • Ens oposem a les retallades en Educació, que equivaldrà a un augment del número d’alumnes per professor en tots els àmbits acadèmics; suposarà una reducció de les activitats formatives complementàries, extraescolars i sortides; i implicarà la supressió de la formació per a formadors, la reducció del temps dedicat a la recerca pel professorat universitari i l’eradicació del finançament públic en màsters oficials.

 

  • Ens oposem a les retallades en Cultura, que no afectaran únicament les inversions en equipaments, sinó també a la recerca i creació artística. Reduir la inversió pública vol dir escurçar l’activitat i la programació i, alhora, obligarà a apujar el preu de les entrades, fent la cultura encara més inaccessible.

 

És intolerable que des de l’Estat s’hagi injectat al menys 30.000 milions per salvar la banca i el sistema financer, i ara es retallin drets socials i serveis públics. Com hem de denominar una democràcia que privatitza guanys i socialitza pèrdues?

 

La situació actual requereix, per contra, uns pressupostos solidaris amb el conjunt de la població que està patint les dificultats econòmiques, així com amb el teixit econòmic productiu que aposta pel manteniment de l’ocupació, l’arrelament al territori i la lleialtat a la situació social que el contextualitza.

 

Les cooperatives entenem que hem d’apostar per un model econòmic que no repeteixi els errors que ens han dut a l’actual situació de crisi financera i econòmica: un model econòmic participatiu, igualitari, que asseguri la redistribució de la riquesa i el benestar social.

 

  • Interpel·lem el govern de la Generalitat i als ajuntaments a promoure l’economia cooperativa adoptant mesures concretes per recolzar econòmicament i discriminar positivament aquest model d’empresa que pertany als treballadors, es vincula al territori i desenvolupa una activitat econòmica que combina la creació d’ocupació amb l’interès per la comunitat.

 

  • Els interpel·lem també, en l’actual conjuntura d’atur i destrucció de llocs de treball, a promoure i recolzar la creació de noves experiències cooperatives, no només en l’àmbit del treball, sinó també del serveis i el consum.

 

  • Exigim l’acompliment dels terminis de pagament per part de l’administració autonòmica i municipal a 60 dies, mesura aprovada en 2010 i que continua pendent d’aplicació, i agreuja els problemes econòmics de moltes empreses.

 

  • Fem una crida a la participació en les alternatives en l’àmbit de l’estalvi ètic que la pròpia economia està generant per evitar l’ús de la banca convencional i especulativa.

 

 

Les cooperatives formem part de l’economia social antagònica al model capitalista agressiu, especulador i antisocial. Ara, igual que fa 100 anys, les classes populars estem creant alternatives per poder accedir al consum, el treball i l’habitatge. Això explica el fet que els grups de consum crític s’hagin reproduït fins a ser-ne més de 130 a tot el territori català. O que la creació de cooperatives de treball hagi crescut prop del 15% des de l’inici de la crisi.

 

Hem d’aprofitar l’energia mobilitzadora i la creativitat social que una part important de la joventut del país està expressant al carrer, per fer front a la crisi i trobar fórmules imaginatives per afrontar el futur solidàriament. Una transformació social i econòmica, que faciliti l’emprenedoria col·lectiva, el repartiment de la riquesa i la creació d’ocupació.

 

Per la nostra part, i malgrat les dificultats, les cooperatives ens comprometem a seguir amb la nostra activitat productiva i social, però necessitem que s’aturin els plans d’austeritat i el paquet de mesures antisocials que, entre d’altres, representa la Llei Òmnibus. Així, fem una crida a la mobilització social i a recolzar la vaga general del proper 15 d’octubre de 2011.

 

Sants Cooperatiu

 

 

Deixa un comentari

El teu cometari