• Aposta, Escola de Cooperativisme

    Aposta és una escola de formació contínua amb la missió “Contribuir al desenvolupament de persones i empreses amb l’adquisició i retenció de les capacitats i habilitats necessàries per tal de […]

    Adreça: - Telèfon:
    Activitat: